Νέα Οδηγία για την ανίχνευση φυτών που διακινούνται στην Ε.Ε.

Λύσεις με εκτυπωτές καρτών από την ZEBRA.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τον φυτοϋγειονομικό νόμο

για να περιοριστεί η εισαγωγή και εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών.Τα φυτά προς διακίνηση πρέπει να φέρουν το Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που θα αναφέρει την χώρα προέλευσης του φυτού,την βοτανική ονομασία, την χώρα προορισμού και το barcode του φυτού.

Οι εκτυπωτές της Zebra τυπώνουν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας 2016/2031 της Ε.Ε.