Η λύση All-in-One της PAROCHOS έχει την Πιστοποίηση της ΑΑΔΕ!

Ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει SOFT POS, συσκευή SUNMI V2S και PAROCHOS OnLine  Άυλη Ταμειακή με Πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ.


Περισσότερα