Η INFOPOS Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε είναι Προμηθευτής του Προγράμματος III και διαθέτει τα προγράμματα αναβάθμισης ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. Για την Κατηγορία 4 διαθέτουμε τα προγράμματα αναβάθμισης των ταμειακών MIRKA, MIRKA Plus,  eXS INFOCARINA NET i57, INFOCARINA NET i57 II, INFOCARINA NET Plus

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα αναβαθμίσεων και κάνετε εγγραφή εύκολα και γρήγορα!


Περισσότερα